Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εφοδιαστική
Αλυσίδα

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για τη βελτιστοποίηση της ροής των αγαθών από τους προμηθευτές στους πελάτες σας. Η σε βάθος εμπειρία και οι γνώσεις μας καλύπτουν όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και εγγυώνται σημαντικές βελτιώσεις για τους πελάτες μας όσον αφορά στη βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης, στη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.


Γιατί είναι σημαντική η εφοδιαστική αλυσίδα;

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες, λόγω:

 • της πίεσης για μείωση του ύψους του απασχολημένου κεφαλαίου κίνησης
 • των απαιτήσεων για μικρότερο χρόνο και μεγαλύτερη αξιοπιστία παράδοσης
 • της παγκοσμιοποίησης
 • της αυξανόμενης σημασίας των ηλεκτρονικών καναλιών διάθεσης και της συνύπαρξης φυσικών και ηλεκτρονικών καναλιών (omni-channel)
 • της αύξησης της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) δραστηριοτήτων παραγωγής και διανομής (logistics)
 • της κλιματικής αλλαγής και των απαιτήσεων για “πράσινα” logistics

…και ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική κρίση, λόγω:

 • της αύξησης του κόστους κεφαλαίου
 • της υψηλής μεταβλητότητας της ζήτησης και των τιμών των πρώτων υλών

 


Τι πετυχαίνει μία καλή εφοδιαστική αλυσίδα:

  • Κόστος Απόδοσης: Οικονομικά αποδοτική παροχή υπηρεσιών (Cost efficiency)
  • Αυξημένη Διαθεσιμότητα: Οι ανάγκες των πελατών σας ικανοποιούνται ανά πάσα στιγμή
  • Ταχύτητα: Ελαχιστοποίηση των χρόνων παράδοσης
    Μεγιστοποίηση της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών σας


Η εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας καλύπτει όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας…

…και εγγυάται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στο επίπεδο εξυπηρέτησης του πελατολογίου μας όσο και στο ύψος των αποθεμάτων τους. Εγγυάται επίσης ουσιαστική μείωση στο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Performance Measures

Holistic Business
Transformation ?