Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Τα προγράμματα που διαθέτει η Save2Grow για την ανάπτυξη της ηγεσίας, σάς επιτρέπουν να μάθετε πώς να ηγείστε υπό πίεση, να οδηγείτε την αλλαγή, να δημιουργείτε ομάδες και να αναπτύσσετε τα ταλέντα στον οργανισμό σας. Η προσέγγιση που ακολουθούμε στοχεύει στη διευκόλυνση, εκπαίδευση και καθοδήγηση, καθώς και στην παροχή εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών (best practices). Εστιάζουμε στο να μεταφέρουμε γνώσεις στο προσωπικό σας συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική. Χρησιμοποιούμε παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες από ένα μεγάλο εύρος πηγών. Το προγράμματα είναι 100% διαδραστικά και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Το εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόζεται έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις οργανωτικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κάθε πελάτη μας. Έχουμε διαπιστώσει εξάλλου ότι αυτή η συνεργατική προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική σε ότι αφορά την καταγραφή συμπερασμάτων και προτάσεων που έχουν άμεση εφαρμογή.


Ποια θα είναι τα οφέλη για τον Οργανισμό σας;

Πέρα από τη βασική μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, κάθε σεμινάριο προσφέρει πρακτικά μαθήματα που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στον οργανισμό σας. Η καινοτομία είναι ότι προετοιμάζουμε workshops με πραγματικά παραδείγματα από τον οργανισμό σας και δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια νέα, σύγχρονη ματιά στο «επιχειρείν», μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στη διοικητική βιβλιογραφία και πρακτική.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Αυτό το πρόγραμμα μεταφέρει στους Διαχειριστές Έργων (Project Managers) τον τρόπο σκέψης ενώ παράλληλα τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχή διοίκηση και υλοποίηση μεσαίων και μεγάλων έργων. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις για τη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων (networks) και για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης της συνεισφοράς των βασικών στελεχών-συντελεστών για την επιτυχία ενός έργου. Καλύπτονται θέματα όπως:

  • Διαδικασία ανάλυσης βασικών πρωταγωνιστών (stakeholders)
  • Αντιμετώπιση εμποδίων στη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων
  • Σημασία σχεδιασμού και επικοινωνίας των σχεδίων έργων (project plans)
  • Σημασία και τέχνη της αποτελεσματικής προσέγγισης υφισταμένων και προϊσταμένων (managing up and down)
  • Αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη διοίκηση αλλαγής.
 • Το πρόγραμμα εστιάζει στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να αναπτύξουν οι ηγέτες για να ηγηθούν αποτελεσματικά μέσα στους οργανισμούς τους. Αντιλαμβανόμενοι την ηγεσία ως φιλοδοξία να κάνουν τη διαφορά, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ηγούνται με όραμα, να επηρεάζουν σημαντικά τις αλλαγές ώστε να απελευθερώσουν τη δυναμική ολόκληρου του οργανισμού. Μέσω μιας προσεκτικά σχεδιασμένης σειράς εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για την ηγεσία που συνδυάζουν διαλέξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες (casestudies), βίντεο, ομαδικές και ατομικές ασκήσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες για ομαδική συζήτηση και ανάλυση, ενδοσκόπηση και προσωπική ανάπτυξη. Η ομάδα των εκπαιδευτών της Save2Grow δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που είναι αναζωογονητικό, απαιτητικό και ευχάριστο.
  Οι περιπτωσιολογικές μελέτες χρησιμοποιούνται ώστε να εμπνέονται οι εκπαιδευόμενοι από εν ενεργεία ηγέτες, να διερευνούν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και να μελετούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των διαφορετικών προσεγγίσεων ηγεσίας.

  Τα θέματα περιλαμβάνουν:

  • Διάκριση μεταξύ ηγεσίας (leadership) και διοίκησης (management)
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών μορφών ηγεσίας
  • Διοίκηση και καθοδήγηση σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον
  • Προκλήσεις και διαδικασία ηγεσίας για μεγάλης κλίμακας αλλαγές
 • Τι κάνει έναν ηγέτη αποτελεσματικό; Η ικανότητα να δημιουργεί ισχυρές ομάδες. Καθώς μεγαλώνει η ευθύνη ενός ηγέτη, η πρόκληση μετατοπίζεται από το χτίσιμο παραγωγικών ομάδων, κατώτερων και μεσαίων ιεραρχικά στελεχών, στην οικοδόμηση αποτελεσματικών ηγετικών ομάδων. Οι συμμετέχοντες διερευνούν ποικίλα θέματα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους ως επικεφαλής ομάδων. Συμπεριλαμβάνονται:

  • Παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία αποδοτικών δια-τμηματικών ομάδων
  • Τρόποι αξιολόγησης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ομάδων
  • Η πραγματικότητα της ομαδικής συνεργασίας – τα καλά, το κακά και τα παράδοξα
  • Ηγεσία διαφοροποιημένων ομάδων (diverse teams) – αποκομίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξία από τις διαφορές
  • Μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας των ομάδων

  Εστιάζοντας στις προκλήσεις διαχείρισης της ομαδικής απόδοσης και στον ρόλο του ηγέτη ως αρχιτέκτονα και «προπονητή», στη Save2Grow εξετάζουμε τη στρατηγική διοίκηση του ταλέντου και πώς οι βασικές αποφάσεις επηρεάζουν την οργανωτική ικανότητα, την υλοποίηση και την καινοτομία.

 • Στη σημερινή, ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ταχέως εξελισσόμενη αγορά, η διατήρηση μιας ηγετικής θέσης απαιτεί προσεκτική επεξεργασία και εξειδίκευση στην εφαρμογή μιας ανταγωνιστικής εταιρικής στρατηγικής, σε επίπεδο επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων στρατηγικών αποφάσεων, η Save2Grow εξετάζει το πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναγνωρίσει ευκαιρίες, να οργανώσει και να υλοποιήσει για στρατηγική επιτυχία.
  Βασικά παραδοτέα
  Το πρόγραμμα προσφέρει τα εργαλεία εκείνα για να προβλέψει κανείς την εξέλιξη που προκύπτει στον κλάδο του, να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους της θέσης του στην αγορά, τόσο από υφιστάμενους όσο κι από δυνητικούς ανταγωνιστές, και τελικά, να διαμορφώσει έναν στρατηγικό οδικό χάρτη ενεργειών για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα από στοχευμένες συζητήσεις, η κάθε ομάδα βρίσκει τρόπους να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις της με τους βασικούς της πελάτες, και να σχεδιάσει τις βέλτιστες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επέκταση στις διεθνείς αγορές.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΛΑΕΚ.

Holistic Business
Transformation ?