Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Σχέδια

Ολοκληρωμένα
Επιχειρησιακά
Σχέδια

(Advanced S&OP)

Πολύ συχνά πελάτες μάς θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Προγραμματισμός Πωλήσεων και Εφοδιασμού (Sales & Operations Planning – S&OP) στις επιχειρήσεις τους. Παραδοσιακά, αυτή η διαδικασία ήταν πολυ-διασπασμένη (siloed). Δηλαδή, οι δραστηριότητες πωλήσεων και τα operationsήταν δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι συχνό φαινόμενο η ανώτερη διοίκηση να παρουσιάζει τη στρατηγική, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτείται στην εμπορική ομάδα για να προχωρήσει στην πρόβλεψη πωλήσεων. Ακολουθεί η ομάδα προγραμματισμού παραγωγής που λαμβάνει αυτό ως εισροή, για να οριστικοποιήσει το σχέδιο παραγωγής ή προμηθειών. Σε πολλές εταιρείες, αυτό οδηγεί σε πολλαπλά σετ αριθμών: οι Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ έχουν το πλάνο τους, η Παραγωγή και οι Προμήθειες το δικό τους και η Οικονομική Διεύθυνση ένα τρίτο ξεχωριστό πλάνο.
Εδώ ερχόμαστε εμείς: η Save2Grow. Μετά από μια πολύ σύντομη διαγνωστική φάση, ξεκινάμε συνδέοντας τους ανθρώπους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και των Operations . Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους σας στις βέλτιστες πρακτικές S&OP και διευκολύνουμε τη σχεδίαση ενός Ολοκληρωμένου Πρότυπου Μοντέλου, Προγραμματισμού και Διοίκησης (Integrated Business Planning – IBP Model) προσαρμοσμένου στις ανάγκες σας.
Από κοινού σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού που καλύπτει μια κυλιόμενη περίοδο 24-36 μηνών. Αυτή η διαδικασία προσφέρει στη Διοίκηση πλήρη ορατότητα και ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την πραγματοποίηση απαιτούμενων επενδύσεων, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ικανοτήτων κ.λ.π.

Η Save2Grow θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τη ροή πληροφοριών ξεκινώντας από τα τμήματα του οργανισμού σας που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, έως και τις ομάδες παραγωγής και προμηθειών. Συνδέουμε τις πωλήσεις και τις ομάδες εφοδιασμού. Σας συμβουλεύουμε στο πώς να διαχειριστείτε την πλευρά της προσφοράς (supply side) βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Από την άλλη πλευρά, έχετε τα εργαλεία για να επηρεάσετε την πλευρά της ζήτησης (demand side), όπως η τιμολογιακή πολιτική και οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης. Έχετε να απαντήσετε βασικές ερωτήσεις όπως: Πώς επηρεάζει η αλλαγή των τιμών την αγοραστική συμπεριφορά; Στοχεύετε να αυξήσετε το μερίδιό σας στην αγορά; Ή μήπως να αυξήσετε το συνολικό μέγεθος της αγοράς; Με ποιο τρόπο οι πόροι μάρκετινγκ επηρεάζουν την καμπύλη ζήτησης;

Η διαδικασία S&OP στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα παραπάνω εργαλεία επηρεασμού της ζήτησης, ποιος είναι ο αντίκτυπος στις πωλήσεις και κατά συνέπεια στην ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων; Αυτό είναι η διαδικασία S&OP. Ένα δομημένο σύνολο συνεδριάσεων. Απαιτεί συμμετοχή και υποστήριξη τόσο της Ανώτατης Διοίκησης όσο και του υπόλοιπου Οργανισμού. Επιβάλλει κοινή λήψη αποφάσεων. Παρέχει ορατότητα και στις δύο πλευρές του οργανισμού – των πωλήσεων και αυτής της προσφοράς ή των Operations. Τέλος, αναγκάζει τη Διοίκηση να λάβει αυτές τις αποφάσεις.

Οι κύριες υπο-διαδικασίες ενός σύγχρονου συστήματος S&OP/IBP περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση Καινοτομίας & Χαρτοφυλακίου Προϊόντων / Υπηρεσιών. Εστιάζει στην επίδραση εισαγωγής νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και κατάργησης προϊόντων (product phase-out)
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ζήτησης και των δραστηριοτήτων διαμόρφωσης της ζήτησης
 • Προγραμματισμός Εφοδιασμού. Προμήθειες, Προγραμματισμός Παραγωγής και Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Χρηματοοικονομική Συμφωνία / Ενοποίηση (Financial Reconciliation). Ενοποίηση των σχεδίων μάρκετινγκ, πωλήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγής σε ένα και μόνο σετ αριθμών με παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης και βελτιστοποίηση των απαιτήσεων σε κεφαλαίο κίνησης
 • Στρατηγική. Επιχειρησιακά σχέδια για το μέλλον και επιπτώσεις από τη μεταβαλλόμενη δυναμικής της αγοράς


Ποια είναι τα οφέλη υιοθέτησης μίας σύγχρονης διαδικασίας S&OP / IBP;

 1. Εμφανής ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας. Αυτό προκύπτει γιατί απομακρύνεστε από τη σύγχυση και τη μη βέλτιστη απόδοση που αποτελεί μέρος της νοοτροπίας του σιλό. Θέτετε σε ισχύ έναν τυπικό τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
 2. Αλλαγή στο στυλ Διοίκησης με έμφαση στην ομαδική εργασία. Η διαδικασία S&OP δίνει έμφαση στην επικοινωνία και στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ αυτών.
 3. Εναρμόνιση της προσφοράς με τη ζήτηση. Η διαχείριση κρίσεων –ή αλλιώς η «κατάσβεση των πυρκαγιών» – δεν είναι πλέον τρόπος ζωής.
 4. Ένα και μόνο σετ αριθμών στο εσωτερικό της εταιρείας. Ολοκληρωμένα πλάνα για – χαρτοφυλάκια προϊόντων,  μάρκετινγκ / πωλήσεις, προμήθειες και οικονομική αξιολόγηση, με ορίζοντα 24-36 μηνών.
 5. Λιγότερες εκπλήξεις που επιλύονται με ταχύτητα. Η διαδικασία S&OP / IBPπροσφέρει ένα “παράθυρο στο μέλλον.” Με τη διαδικασία S&OP να λειτουργεί καλά, οι άνθρωποι μπορούν να δουν στο μέλλον. Δίνεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να προβλέπει προβλήματα και να τα επιλύει, πριν προλάβουν να γίνουν αληθινά προβλήματα.
 6. Ενεργή συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης. Σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για τη συμμετοχή σας στη μηνιαία συνάντηση κορυφής. Θα είναι παρόντες οι Διευθυντές, επειδή εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία S&OP και γνωρίζουν ότι τους βοηθά να διοικούν καλύτερα.
 7. Συνεχής διαχείριση των αλλαγών. Δυνατότητα να εξετάζονται εναλλακτικές παραδοχές και σενάρια για την επιχείρηση.
 8. Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών με χαμηλότερο ύψος αποθεμάτων και βελτιστοποιημένο κόστος.
 9. Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Holistic Business
Transformation ?

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
Πολιτική Απορρήτου