Εξοικονόμηση, Επένδυση, Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση,
Επένδυση,
Ανάπτυξη

Υλοποιώντας το στρατηγικό μας πρόγραμμα περικοπής κόστους και αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού σας μοντέλου εξοικονομείτε κεφάλαια για να τα επενδύσετε στις θεμελιώδεις σας ικανότητες (differentiating capabilities) με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Έτσι, μπορεί κανείς να κοιτάζει το μέλλον με άλλο μάτι. Αυτό της επιτυχίας!Προσφέρουμε μία μοναδική εργαλειοθήκη που βοηθάει στον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και την επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων. Μέρος αυτών των εξοικονομήσεων προτείνεται να επανεπενδυθεί με  στόχο την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας σας. Η μεθοδολογία μας είναι δοκιμασμένη. Εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Save-Invest-Grow με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της κοστολογικής σας βάσης.


Τι κάνουμε


Εξοικονομήστε – Save

Στόχος κλειδί εδώ είναι η μείωση κόστους μέσα από την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης. Τροποποιούμε το επιχειρησιακό σας μοντέλο, τις διαδικασίες και τα συστήματα προκειμένου να ξεκλειδώσετε νέες δυνατότητες και να οδηγηθείτε στην ανάπτυξη.


Επενδύστε – Invest

Μέσα από την ενίσχυση των κονδυλίων για marketing και καινοτομίαεπιτυγχάνουμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.


Αναπτυχθείτε – Grow

Στη Save2Grow πιστεύουμε σε επιλεκτικές επενδύσειςγια ενδυνάμωση των θεμελιωδών ικανοτήτων (differentiating capabilities), χρηματοδοτούμενες από βελτιώσεις στη διάρθρωση του κόστους, που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Πως το κάνουμε

Διαθέτουμε μια μοναδική εργαλειοθήκη που σας βοηθά να εντοπίσετε και να υλοποιήσετε φιλόδοξους στόχους μείωσης κόστους με στόχο να επανεπενδυθούν σε τομείς που οδηγούν στην ανάπτυξη …

 • Χαρτογράφηση προστιθέμενης αξίας (Value Stream Mapping)
 • Αξιολόγηση διαδικασίας δημιουργίας αξίας για τον καταναλωτή(consumer value proposition)
 • Εργαλειοθήκη / Στρατηγικές Μείωσης Κόστους (Coststrat)
 • Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου (portfolio optimization)
 • Ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση (Competitive Benchmarking)
 • Ανάλυση οργανωτικής δομής

… και τελικά, στη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους και της κερδοφορίας.


Η διαδικασία


Φάση Ι (α)

Στοχοθεσία, Eκπαίδευση και Μεταφορά Γνώσης (45-60 days)
Αντικειμενικός Σκοπός: Ορίζουμε τους στόχους του Προγράμματος και προσδιορίζουμε ποιες είναι οι σημαντικές περιοχές ευκαιριών στις οποίες θα επικεντρωθούμε κατά τη διάρκειά του.


Φάση Ι (β)

Γρήγορα Αποτελέσματα & Προγραμματισμός Μεσοπρόθεσμων Πρωτοβουλιών (2 μήνες)
Αντικειμενικός Σκοπός: Εφαρμόζουμε βελτιώσεις (quick wins) και εξοικονομούμε χρήματα για την επιτάχυνση του Προγράμματος.


Φάση ΙΙ

Ολιστική Υλοποίηση του Προγράμματος – Συνεχής Βελτίωση (σε εξέλιξη)
Αντικειμενικός Σκοπός: Χρησιμοποιούμε βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις, επιταχύνουμε την εφαρμογή πρόσθετων πρωτοβουλιών για να μειώσουμε το κόστος και να ενισχύσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.


The deliverables

Η στενή συνεργασία μαζί σας, εξασφαλίζει:

 • Εκπαίδευση στελεχών σε στρατηγικά / ολιστικά προγράμματα μείωσης κόστους
 • Διεξαγωγή στοχευμένων workshops με θέμα τη μείωση κόστους
 • Διευκόλυνση στην προσαρμογήστη νέα πραγματικότητα
 • Εξοικονόμηση πόρων, εξορθολογισμός διαδικασιών, ενδυνάμωση του προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Θεσμοθέτηση της πρωτοβουλίας (Save–Invest-Grow) ως τη βασική, μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Holistic Business
Transformation ?

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
Πολιτική Απορρήτου