Η Save2Grow είναι μια καινοτόμος εταιρεία συμβούλων που προσφέρει διαφοροποιημένες υπηρεσίες μέσα από μια καθαρά πρακτική προσέγγιση. Για δραστική βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης, ακολουθούμε μια μεθοδολογία ολιστική και δοκιμασμένη που σας διευκολύνει να μειώσετε τα κόστη σας, στρατηγικά. Αυτό σας επιτρέπει να επενδύσετε, μέρος των εξοικονομήσεων, σε ενέργειες marketing, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη των ανθρώπων σας και στις ψηφιακές τεχνολογίες και έτσι να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξη και να επικρατήσετε έναντι του ανταγωνισμού. Περισσότερα

Save, Invest, Grow

Στoχεύστε ψηλά. Τολμήστε να πετύχετε!

Υλοποιώντας το στρατηγικό μας πρόγραμμα περικοπής κόστους και αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού σας μοντέλου εξοικονομείτε κεφάλαια για να τα επενδύσετε στις θεμελιώδεις σας ικανότητες (differentiating capabilities) με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Έτσι, μπορεί κανείς να κοιτάζει το μέλλον με άλλο μάτι. Αυτό της επιτυχίας!

Προσφέρουμε μία μοναδική εργαλειοθήκη που βοηθάει στον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης. Μέρος αυτού του κέρδους προτείνεται να επανεπενδυθεί με  στόχο την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας σας. Η μεθοδολογία μας είναι δοκιμασμένη. Εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Save-Invest-Grow με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της κοστολογικής σας βάσης.

End to End Supply Chain

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης των κρίκων της αλυσίδας αξίας

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για τη βελτιστοποίηση της ροής των αγαθών από τους προμηθευτές στους πελάτες σας. Η σε βάθος εμπειρία και οι γνώσεις μας καλύπτουν όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και εγγυώνται σημαντικές βελτιώσεις για τους πελάτες μας όσον αφορά στη βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης, στη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Business Training

Η σωστή προετοιμασία οδηγεί στην κορυφή!

Τα προγράμματα που διαθέτει η Save2Grow για την ανάπτυξη της ηγεσίας, σάς επιτρέπουν να μάθετε πώς να ηγηθείτε υπό πίεση, να οδηγείτε την αλλαγή, να δημιουργείτε ομάδες και να αναπτύσσετε τα ταλέντα στον οργανισμό σας. Η προσέγγιση που ακολουθούμε στοχεύει στη διευκόλυνση, εκπαίδευση και καθοδήγηση, καθώς και στην παροχή εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών. Εστιάζουμε στο να μεταφέρουμε γνώσεις στο προσωπικό σας συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική. Χρησιμοποιούμε παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες από ένα μεγάλο εύρος πηγών. Τα προγράμματα είναι 100% διαδραστικά και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Strategic Transformation

Μεταμόρφωση που στηρίζεται σε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως η δεσπόζουσα θέση στην αγορά, το μέγεθος και οι καθιερωμένες μάρκες, τείνουν να «ξεθωριάζουν» και τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα καθίστανται ξεπερασμένα. Αυτό οδηγεί τελικά σε μεγάλες ανακατατάξεις, με αποτέλεσμα άλλοτε κραταιές επιχειρήσεις να απειλούνται από τις πιο «ανατρεπτικές» (disruptive) εταιρείες με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Integrated Business Management (S&OP)

Γεφυρώνοντας τη Ζήτηση με την Προσφορά: Το τανγκό θέλει δύο

Πολύ συχνά πελάτες μάς θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Προγραμματισμός Πωλήσεων και Εφοδιασμού (Sales & Operations Planning – S&OP) στις επιχειρήσεις τους. Παραδοσιακά, αυτή η διαδικασία ήταν πολυ-διασπασμένη. Δηλαδή, οι δραστηριότητες πωλήσεων και τα operations ήταν δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι συχνό φαινόμενο η ανώτερη διοίκηση να παρουσιάζει τη στρατηγική, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτείται στην εμπορική ομάδα για να προχωρήσει στην πρόβλεψη πωλήσεων. Ακολουθεί η ομάδα προγραμματισμού παραγωγής που λαμβάνει αυτό ως εισροή, για να οριστικοποιήσει το σχέδιο παραγωγής ή προμηθειών. Σε πολλές εταιρείες, αυτό οδηγεί σε πολλαπλά σετ αριθμών: οι Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ έχουν το πλάνο τους, η Παραγωγή και οι Προμήθειες το δικό τους και η Οικονομική Διεύθυνση ένα τρίτο ξεχωριστό πλάνο.