Η Save2Grow είναι μια καινοτόμος εταιρεία συμβούλων που προσφέρει διαφοροποιημένες υπηρεσίες μέσα από μια καθαρά πρακτική προσέγγιση. Για δραστική βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης, ακολουθούμε μια μεθοδολογία ολιστική και δοκιμασμένη που σας διευκολύνει να μειώσετε τα κόστη σας, στρατηγικά. Αυτό σας επιτρέπει να επενδύσετε, μέρος των εξοικονομήσεων, σε ενέργειες marketing, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη των ανθρώπων σας και στις ψηφιακές τεχνολογίες και έτσι να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξη και να επικρατήσετε έναντι του ανταγωνισμού. Περισσότερα

Save, Invest, Grow

Στoχεύστε ψηλά. Τολμήστε να πετύχετε!

Υλοποιώντας το στρατηγικό μας πρόγραμμα περικοπής κόστους και αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού σας μοντέλου εξοικονομείτε κεφάλαια για να τα επενδύσετε στις θεμελιώδεις σας ικανότητες (differentiating capabilities) με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Έτσι, μπορεί κανείς να κοιτάζει το μέλλον με άλλο μάτι. Αυτό της επιτυχίας!

Προσφέρουμε μία μοναδική εργαλειοθήκη που βοηθάει στον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης. Μέρος αυτού του κέρδους προτείνεται να επανεπενδυθεί με  στόχο την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας σας. Η μεθοδολογία μας είναι δοκιμασμένη. Εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Save-Invest-Grow με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της κοστολογικής σας βάσης.

End to End Supply Chain

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης των κρίκων της αλυσίδας αξίας

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για τη βελτιστοποίηση της ροής των αγαθών από τους προμηθευτές στους πελάτες σας. Η σε βάθος εμπειρία και οι γνώσεις μας καλύπτουν όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και εγγυώνται σημαντικές βελτιώσεις για τους πελάτες μας όσον αφορά στη βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης, στη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Business Training

Η σωστή προετοιμασία οδηγεί στην κορυφή!

Τα προγράμματα που διαθέτει η Save2Grow για την ανάπτυξη της ηγεσίας, σάς επιτρέπουν να μάθετε πώς να ηγηθείτε υπό πίεση, να οδηγείτε την αλλαγή, να δημιουργείτε ομάδες και να αναπτύσσετε τα ταλέντα στον οργανισμό σας. Η προσέγγιση που ακολουθούμε στοχεύει στη διευκόλυνση, εκπαίδευση και καθοδήγηση, καθώς και στην παροχή εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών. Εστιάζουμε στο να μεταφέρουμε γνώσεις στο προσωπικό σας συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική. Χρησιμοποιούμε παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες από ένα μεγάλο εύρος πηγών. Τα προγράμματα είναι 100% διαδραστικά και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Strategic Transformation

Μεταμόρφωση που στηρίζεται σε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως η δεσπόζουσα θέση στην αγορά, το μέγεθος και οι καθιερωμένες μάρκες, τείνουν να «ξεθωριάζουν» και τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα καθίστανται ξεπερασμένα. Αυτό οδηγεί τελικά σε μεγάλες ανακατατάξεις, με αποτέλεσμα άλλοτε κραταιές επιχειρήσεις να απειλούνται από τις πιο «ανατρεπτικές» (disruptive) εταιρείες με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Integrated Business Management (S&OP)

Γεφυρώνοντας τη Ζήτηση με την Προσφορά: Το τανγκό θέλει δύο

Πολύ συχνά πελάτες μάς θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Προγραμματισμός Πωλήσεων και Εφοδιασμού (Sales & Operations Planning – S&OP) στις επιχειρήσεις τους. Παραδοσιακά, αυτή η διαδικασία ήταν πολυ-διασπασμένη. Δηλαδή, οι δραστηριότητες πωλήσεων και τα operations ήταν δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι συχνό φαινόμενο η ανώτερη διοίκηση να παρουσιάζει τη στρατηγική, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτείται στην εμπορική ομάδα για να προχωρήσει στην πρόβλεψη πωλήσεων. Ακολουθεί η ομάδα προγραμματισμού παραγωγής που λαμβάνει αυτό ως εισροή, για να οριστικοποιήσει το σχέδιο παραγωγής ή προμηθειών. Σε πολλές εταιρείες, αυτό οδηγεί σε πολλαπλά σετ αριθμών: οι Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ έχουν το πλάνο τους, η Παραγωγή και οι Προμήθειες το δικό τους και η Οικονομική Διεύθυνση ένα τρίτο ξεχωριστό πλάνο.

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
Πολιτική Απορρήτου